رهن آپارتمان در خ پاسداران انزلی
رهن آپارتمان در خ پاسداران انز...

شناسه : ۳۴۳

متراژ: ۹۰

آدرس: براصلی خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان در خ مطهری انزل...

شناسه : ۳۴۴

متراژ: ۷۰

آدرس: خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان در خ ورزش انزلی
رهن آپارتمان در خ ورزش انزلی

شناسه : ۳۴۸

متراژ: ۹۶

آدرس: خ ورزش انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه در خ سپه انزلی
اجاره مغازه در خ سپه انزلی

شناسه : ۳۵۱

متراژ: ۱۳

آدرس: براصلی خ سپه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره دفترکار بعد پل انزلی
اجاره دفترکار بعد پل انزلی

شناسه : ۳۵۲

متراژ: ۱۴

آدرس: سر خ ناسيونال انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ولی آباد انزلی
اجاره آپارتمان در ولی آباد انز...

شناسه : ۳۵۵

متراژ: ۷۳

آدرس: ولی آباد انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره ویلایی چهارراه وثوق انزلی
اجاره ویلایی چهارراه وثوق انزل...

شناسه : ۳۵۸

متراژ: ۱۱۱

آدرس: چهارراه وثوق انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره ویلایی تریبلکس چهارراه وثوق انزلی
اجاره ویلایی تریبلکس چهارراه و...

شناسه : ۳۵۹

متراژ: ۲۰۰

آدرس: چهارراه وثوق انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری میدان مالا غازیان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری میدان مال...

شناسه : ۳۶۹

متراژ: ۱۳۴

آدرس: بر اصلی میدان مالا غازیان انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری میدان مالا غازیان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری میدان مال...

شناسه : ۳۷۰

متراژ: ۱۳۴

آدرس: بر اصلی میدان مالا غازیان انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل