رهن اپارتمان 105متري در کوي واحدي
رهن اپارتمان 105متري در کوي وا...

شناسه : ۱۷۸۷

متراژ: ۰

آدرس: کوی واحدی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان 105 متري در کوي واحدي
رهن اپارتمان 105 متري در کوي و...

شناسه : ۱۷۸۸

متراژ: ۰

آدرس: کوي واحدي

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان 70 متري در خيابون تهران
رهن اپارتمان 70 متري در خيابون...

شناسه : ۱۷۸۹

متراژ: ۰

آدرس: خیابان تهران

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان تجاري 70 متري در خ مطهري
رهن اپارتمان تجاري 70 متري در...

شناسه : ۱۷۹۰

متراژ: ۰

آدرس: مطهری

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان 82 متري در انتهاي عباس اباد
رهن اپارتمان 82 متري در انتهاي...

شناسه : ۱۷۹۲

متراژ: ۰

آدرس: انتهای عباس اباد

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان60 متري در خيابان سپه _
رهن اپارتمان60 متري در خيابان...

شناسه : ۱۷۹۳

متراژ: ۰

آدرس: خ سپه

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه 30 متر در ميدان شهرداري
اجاره مغازه 30 متر در ميدان شه...

شناسه : ۱۸۰۰

متراژ: ۰

آدرس: میدان شهرداری

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان 65 متري در نوغان
رهن اپارتمان 65 متري در نوغان

شناسه : ۱۸۰۲

متراژ: ۰

آدرس: نوغان

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن اپارتمان73 متري در خيابان مطهري
رهن اپارتمان73 متري در خيابان...

شناسه : ۱۸۰۸

متراژ: ۰

آدرس: خیابان مطهری

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره اپارتمان 60 متري در صابرحنان
اجاره اپارتمان 60 متري در صابر...

شناسه : ۱۸۱۰

متراژ: ۰

آدرس: صابرحنان

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل