اجاره آپارتمان خ تهران انزلی
اجاره آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۹۰

متراژ: ۷۰

آدرس: ک وثوق انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه در آخرخط انزلی
اجاره مغازه در آخرخط انزلی

شناسه : ۹۱

متراژ: ۲۰

آدرس: آخرخط انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان شهرک گلها انزلی
اجاره آپارتمان شهرک گلها انزلی

شناسه : ۱۲۰

متراژ: ۶۵

آدرس: شهرک گلها انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان خ تهران انزلي
رهن آپارتمان خ تهران انزلي

شناسه : ۱۲۴

متراژ: ۹۵

آدرس: ک زند انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان خ مطهری انزلی

شناسه : ۱۷۱

متراژ: ۸۵

آدرس: خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان خ مطهری انزلی

شناسه : ۱۹۵

متراژ: ۹۰

آدرس: براصلی خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری خ گلستان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری خ گلستان...

شناسه : ۲۲۵

متراژ: ۵۴

آدرس: براصلی خ گلستان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره ویلایی پاسداران انزلی
اجاره ویلایی پاسداران انزلی

شناسه : ۲۴۶

متراژ: ۵۰۰

آدرس: سمت آب خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره انبا در کوی واحدی انزلی
اجاره انبا در کوی واحدی انزلی

شناسه : ۲۵۳

متراژ: ۱۱۰

آدرس: خ نواب - گلستان سوم انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان خ جهانگانی انزلی
رهن آپارتمان خ جهانگانی انزلی

شناسه : ۲۵۴

متراژ: ۸۱

آدرس: خ جهانگانی انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل