اجاره سوییت ناصرخسرو انزلی
اجاره سوییت ناصرخسرو انزلی

شناسه : ۶۸

متراژ: ۴۰

آدرس: براصلی ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان 50 متری خ مطهری انزلی
رهن آپارتمان 50 متری خ مطهری ا...

شناسه : ۶۹

متراژ: ۵۰

آدرس: ک حاج آقا سلطانی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سوییت خ مطهری انزلی
اجاره سوییت خ مطهری انزلی

شناسه : ۷۰

متراژ: ۵۰

آدرس: روبه روی آموزش و پرورش انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان تجاری خ مطهری ا...

شناسه : ۷۱

متراژ: ۵۰

آدرس: نرسیده به چراغ برق انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری در غازیان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری در غازیان...

شناسه : ۷۲

متراژ: ۷۸

آدرس: قبل از ارشاد غازیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن کامل آپارتمان در خ تهران انزلی
رهن کامل آپارتمان در خ تهران ا...

شناسه : ۷۳

متراژ: ۶۰

آدرس: ک یزدانی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در کوی واحدی انزلی
اجاره آپارتمان در کوی واحدی ان...

شناسه : ۷۴

متراژ: ۶۰

آدرس: خ گلستان چهارم انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ مظلوم انزلی
اجاره آپارتمان در خ مظلوم انزل...

شناسه : ۷۵

متراژ: ۸۰

آدرس: براصلی خ مظلوم انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن کامل آپارتمان خ تهران انزلی
رهن کامل آپارتمان خ تهران انزل...

شناسه : ۷۶

متراژ: ۸۴

آدرس: ک عبدی پور انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ولی آباد انزلی
اجاره آپارتمان در ولی آباد انز...

شناسه : ۷۸

متراژ: ۹۰

آدرس: ولی آباد انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل