فروش آپارتمان براصلی خ پاسداران انزلی
فروش آپارتمان براصلی خ پاسدارا...

شناسه : ۶۳

متراژ: ۸۰

آدرس: نرسیده به خ پرستار انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ ناصرخسرو انزلی
فروش آپارتمان خ ناصرخسرو انزلی

شناسه : ۶۴

متراژ: ۸۰

آدرس: ک مرتضی پور انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان پشت کاسپین انزلی
فروش آپارتمان پشت کاسپین انزلی

شناسه : ۶۵

متراژ: ۷۲

آدرس: پشت بازار کاسپین انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان تک واحدی ناصرخسرو انزلی
فروش آپارتمان تک واحدی ناصرخسر...

شناسه : ۶۶

متراژ: ۹۶

آدرس: خ ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ ورزش انزلی
فروش آپارتمان خ ورزش انزلی

شناسه : ۶۷

متراژ: ۷۸

آدرس: خ ورزش انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ گلستان انزلی
اجاره آپارتمان در خ گلستان انز...

شناسه : ۷۷

متراژ: ۸۰

آدرس: ک قاسمیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تک واحدی خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان تک واحدی خ مطهر...

شناسه : ۸۱

متراژ: ۱۰۵

آدرس: ک حاج آقا سلطانی انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان بعد جهانگانی انزلی
فروش آپارتمان بعد جهانگانی انز...

شناسه : ۹۴

متراژ: ۵۴

آدرس: خ شهید فلاح انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۹۵

متراژ: ۶۳

آدرس: ک دوخانی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان در ناصرخسرو انزلی
فروش آپارتمان در ناصرخسرو انزل...

شناسه : ۹۶

متراژ: ۶۵

آدرس: سمت پارک ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل