فروش آپارتمان 72 متری در جهانگانی انزلی
فروش آپارتمان 72 متری در جهانگ...

شناسه : ۴۳

متراژ: ۷۲

آدرس: ک شهيد فلاح

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ مطهری انزلی
فروش آپارتمان خ مطهری انزلی

شناسه : ۴۴

متراژ: ۷۲

آدرس: خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان درنوغان انزلی
فروش آپارتمان درنوغان انزلی

شناسه : ۴۵

متراژ: ۷۶

آدرس: ک مسافری

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۴۶

متراژ: ۸۷

آدرس: ک سعادت انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان باغ زمانی انزلی
فروش آپارتمان باغ زمانی انزلی

شناسه : ۴۷

متراژ: ۱۰۰

آدرس: باغ زمانی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان 70 متری در خ مطهری انزلی
فروش آپارتمان 70 متری در خ مطه...

شناسه : ۴۸

متراژ: ۷۰

آدرس: خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان شاهکوچه انزلی
فروش آپارتمان شاهکوچه انزلی

شناسه : ۴۹

متراژ: ۱۳۶

آدرس: شاهکوچه انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ میرزاکوچک خان انزلی
فروش آپارتمان خ میرزاکوچک خان...

شناسه : ۵۰

متراژ: ۸۳

آدرس: ک بعد آژانس فجر انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان 70 متری در کارآموزی انزلی
فروش آپارتمان 70 متری در کارآم...

شناسه : ۵۱

متراژ: ۷۰

آدرس: مجتمع گل نرگس انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان براصلی خ نواب انزلی
فروش آپارتمان براصلی خ نواب ان...

شناسه : ۵۲

متراژ: ۹۰

آدرس: براصلی خ نواب انزلی

وضعیت بنا: صفر

ناموجود - مشاهده فایل