فروش ویلایی خ تهران انزلی
فروش ویلایی خ تهران انزلی

شناسه : ۳۳

متراژ: ۷۷

آدرس: کوچه های ابتدای خ تهران

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی دوبلکس منطقه زیباکنار انزلی
فروش ویلایی دوبلکس منطقه زیباک...

شناسه : ۳۴

متراژ: ۲۸۰

آدرس: براصلي خ منتهي به روستا

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان تک واحدی شهرک گلها انزلی
فروش آپارتمان تک واحدی شهرک گل...

شناسه : ۳۵

متراژ: ۸۵

آدرس: شهرک گلها انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان براصلی خ تهران انزلی
فروش آپارتمان براصلی خ تهران ا...

شناسه : ۳۶

متراژ: ۹۴

آدرس: براصلی خ تهران

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ پاسداران انزلی
فروش آپارتمان خ پاسداران انزلی

شناسه : ۳۷

متراژ: ۸۳

آدرس: روبه روي طرح دريا بردوم

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان تک واحدی نوغان انزلی
فروش آپارتمان تک واحدی نوغان ا...

شناسه : ۳۸

متراژ: ۸۰

آدرس: مجتمع دريا

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ خرمشهر غازیان انزلی
فروش آپارتمان خ خرمشهر غازیان...

شناسه : ۳۹

متراژ: ۹۶

آدرس: خ خرمشهر غازیان انزلی

وضعیت بنا: صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ خرمشهر غازیان انزلی
فروش آپارتمان خ خرمشهر غازیان...

شناسه : ۴۰

متراژ: ۱۰۲

آدرس: خ خرمشهر غازیان انزلی

وضعیت بنا: صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان در خ مظلوم انزلی
فروش آپارتمان در خ مظلوم انزلی

شناسه : ۴۱

متراژ: ۹۶

آدرس: خ مظلوم انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ اذربایجان غازیان انزلی
فروش آپارتمان خ اذربایجان غازی...

شناسه : ۴۲

متراژ: ۸۷

آدرس: خ آذربايجان غازیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل