فروش ویلایی خ رمضانی غازیان انزلی
فروش ویلایی خ رمضانی غازیان ان...

شناسه : ۱۱

متراژ: ۱۸۰

آدرس: خ رمضانی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی در غازیان انزلی
فروش ویلایی در غازیان انزلی

شناسه : ۱۲

متراژ: ۳۰۰

آدرس: غازیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش یک مجموعه سوییت خ پاسداران انزلی
فروش یک مجموعه سوییت خ پاسدارا...

شناسه : ۱۴

متراژ: ۱,۵۰۰

آدرس: سمت آب خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه در بر دوم خ مطهری انزلی
فروش مغازه در بر دوم خ مطهری ا...

شناسه : ۱۵

متراژ: ۱۲

آدرس: بر دوم خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه کارآموزی انزلی
فروش مغازه کارآموزی انزلی

شناسه : ۱۶

متراژ: ۱۸

آدرس: خ پانزده خرداد

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه بر خ اصلی بازار کاسپین انزلی
فروش مغازه بر خ اصلی بازار کاس...

شناسه : ۱۷

متراژ: ۳۸۸

آدرس: بر اصلی خ مطهری روبه روی بازار کاسپین

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه در آخرخط انزلی
فروش مغازه در آخرخط انزلی

شناسه : ۱۹

متراژ: ۱۶

آدرس: بر خ شهداي شمالي

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه در آخرخط خ مطهری انزلی
فروش مغازه در آخرخط خ مطهری ان...

شناسه : ۲۰

متراژ: ۹

آدرس: آخرخط براصلی خ مطهری

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه آخرخط در خ همایون انزلی
فروش مغازه آخرخط در خ همایون ا...

شناسه : ۲۱

متراژ: ۲۰

آدرس: خ همایون

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مغازه بر دوم خ مطهری نرسیده به جهانگانی انزلی
فروش مغازه بر دوم خ مطهری نرسی...

شناسه : ۲۲

متراژ: ۱۸

آدرس: ک کنار نان عيسي و موسي

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل