فروش اپارتمان 92 متري در سپه
فروش اپارتمان 92 متري در سپه

شناسه : ۱۸۰۹

متراژ: ۰

آدرس: خیابون سپه

وضعیت بنا: نوساز

مشاهده فایل
فروش اپارتمان 147 متري در پاسداران
فروش اپارتمان 147 متري در پاسد...

شناسه : ۱۸۱۱

متراژ: ۰

آدرس: پاسداران

وضعیت بنا: نوساز

مشاهده فایل
فروش اپارتمان 106 متري در شاه کوچه
فروش اپارتمان 106 متري در شاه...

شناسه : ۱۸۱۳

متراژ: ۰

آدرس: شاهکوچه

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمين 480 متري در مطهري
فروش زمين 480 متري در مطهري

شناسه : ۱۸۱۴

متراژ: ۴۸۰

آدرس: مطهری

وضعیت بنا: نوساز

مشاهده فایل
فروش اپارتمان  70 متري در نوغان
فروش اپارتمان 70 متري در نوغا...

شناسه : ۱۸۱۵

متراژ: ۰

آدرس: نوغان

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل
فروش اپارتمان 96 متري در گلستان
فروش اپارتمان 96 متري در گلستا...

شناسه : ۱۸۱۶

متراژ: ۰

آدرس: گلستان

وضعیت بنا: نوساز

مشاهده فایل
فروش اپارتمان 78 متري در خيابان اذربايجان
فروش اپارتمان 78 متري در خيابا...

شناسه : ۱۸۱۷

متراژ: ۰

آدرس: اذربایجان

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل