فروش زمین در کوی واحدی انزلی
فروش زمین در کوی واحدی انزلی

شناسه : ۱

متراژ: ۲۵۰

آدرس: سمت سالن قند و شکر

وضعیت بنا: بکر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین روبه روی بیمارستان انزلی
فروش زمین روبه روی بیمارستان ا...

شناسه : ۲

متراژ: ۷۵۰

آدرس: روبه روی بیمارستان جدید

وضعیت بنا: بکر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین تجاری بازار کاسپین انزلی
فروش زمین تجاری بازار کاسپین ا...

شناسه : ۳

متراژ: ۱,۱۰۷

آدرس: روبه روی بازار کاسپین

وضعیت بنا: بکر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین 150 متری در نوغان انزلی
فروش زمین 150 متری در نوغان ان...

شناسه : ۴

متراژ: ۱۵۰

آدرس: سمت شهرک الزهرا نوغان

وضعیت بنا: بکر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین  بشم انزلی
فروش زمین بشم انزلی

شناسه : ۵

متراژ: ۴۸۰

آدرس: بشم

وضعیت بنا: بکر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین سر میدان امام انزلی
فروش زمین سر میدان امام انزلی

شناسه : ۶

متراژ: ۲۴۶

آدرس: داخل کوچه سر میدان امام

وضعیت بنا: کلنگی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین دوبر ماراگوده انزلی
فروش زمین دوبر ماراگوده انزلی

شناسه : ۷

متراژ: ۱۹,۰۰۰

آدرس: ماراگوده

وضعیت بنا: کلنگی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین بر خ اصلی بیمارستان انزلی
فروش زمین بر خ اصلی بیمارستان...

شناسه : ۸

متراژ: ۲,۰۰۰

آدرس: روبه روی بیمارستان جدید

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین سه بر،خ مطهری انزلی
فروش زمین سه بر،خ مطهری انزلی

شناسه : ۹

متراژ: ۱۹۳

آدرس: بر دوم خ مطهری

وضعیت بنا: کلنگی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش زمین بردوم خ گلستان انزلی
فروش زمین بردوم خ گلستان انزلی

شناسه : ۱۰

متراژ: ۸۰۰

آدرس: بر دوم خ گلستان- نرسیده به میدان انزلی

وضعیت بنا: کلنگی

ناموجود - مشاهده فایل