۱۹۳متر مربع
بندرانزلي
انزلی
چراغ برق تا آخر خط
خ مطهری
۰
۰ سال
کلنگی
منگوله ای
زمین
مسکونی
بر دوم خ مطهری
فروش زمین سه بر 193 متری در بر دوم خ مطهری انزلی-دارای سند شش دانگ-ملک کلنگی-نقشه برداری شده- متری 3 میلیون و قیمت کل 579 میلیون تومان
ویژگی های ملک
سه نبش
با بلوک