۳۰۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
میدان پرستار تا بیمارستان
بیمارستان
۲۰۰
۰ سال
نوساز
منگوله ای
ملک تجاری
تجاری
براصلی خ مطهری انزلی
فروش ملک تجاری با مساحت 300 متر براصلی خ مطهری بعد از میدان پرستار انزلی-دارای200 متر زیربنا-سه دهانه مغازه-60متر بالکن- قیمت متری میلیون و قیمت کل میلیون تومان