فروش زمین 150 متری در نوغان انزلی
۱۵۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
آخرخط تا جهانگانی
نوغان
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
مسکونی
سمت شهرک الزهرا نوغان
فروش زمین 150 متری در نوغان سمت شهرک الزهرا انزلی-دارای سند شش دانگ-محصور شده با بلوک- قیمت کل 60/000/000 تومان
ویژگی های ملک
یک بر
با بلوک