فروش زمین تجاری بازار کاسپین انزلی
۱۱۰۷متر مربع
بندرانزلي
انزلی
جهانگانی تا کارآموزی
کاسپین
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
تجاری-مسکونی
روبه روی بازار کاسپین
فروش زمین دوبر 1107 متری روبه روی بازار کاسپین انزلی-دارای سند شش دانگ-ابعاد دو بر 18*16-امتیاز برق-محصور شده با سیم خاردار-انباری-قیمت متری 2/500/000 میلیون و قیمت کل دو میلیارد و 767 میلیون تومان
ویژگی های ملک
دو بر
با سیم خاردار
امکانات ملک
برق