۵۳۴متر مربع
بندرانزلي
انزلی
آخرخط تا جهانگانی
خ مطهری
۰
۰ سال
کارکرده
منگوله ای
ملک تجاری
تجاری-مسکونی
براصلی خ مطهری انزلی
فروش ملک تجاری سه بر با مساحت 534 متر دربراصلی خ مطهری نرسیده به جهانگانی انزلی-دارای120 متر نمایشگاه دو دهنه-یک مغازه 22 متری با 22 بالکن-دو مغازه 50 متری با 20 متر بالکن-سه واحد مسکونی تک واحدی به متراژکل 400 متر-یک واحد 130 متری-270 متر حیاط خلوت- قیمت کل 7 میلیارد تومان