فروش سرقفلي مغازه 14 متري بر دوم خيابان مطهري
۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
چراغ برق تا آخر خط
خ مطهری
۱۴
۰ سال
نوساز
منگوله ای
مغازه
مسکونی
خیابان مطهری
فروش سرقفلي مغازه 14 متري بر دوم خيابان مطهري -کف موزاِييک -کرکره کعمولي -برق قيمت :450/000/000 تومان کد سايت :1765
امکانات ملک
برق