۸۰۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
میدان امام تا چراغ برق
خ گلستان
۰
۰ سال
کلنگی
منگوله ای
زمین
تجاری-مسکونی
بر دوم خ گلستان- نرسیده به میدان انزلی
فروش زمین 800 متری در بردوم خ گلستان انزلی-دارای سند شش دانگ-محصور شده-قیمت متری 4/000/000 میلیون و قیمت کل دو میلیارد و 400 میلیون تومان
ویژگی های ملک
یک بر
با بلوک